DV2T粘度计常规转子的测量范围

首页    技术资料    仪器操作指导    DV2T粘度计常规转子的测量范围
发布时间:2021-09-06 23:58
浏览量:0

DV2T粘度计测量范围表:展示了运行速度为 0.1 到 200 rpm 的粘度范围。

LV 粘度计使用 LV #1-4 转子,RV/HA/HB 粘度计使用#1-7 转子。

 

粘度范围 (cP)

粘度计

最小值

最大值

DV2TLV

15

6,000,000

DV2TRV

100

40,000,000

DV2THA

200

80,000,000

DV2THB

800

320,000,000

 

产品分类

推荐阅读

新品推荐